تبلیغات
HUSH TI BI EN - میدونستید اسم روزهای هفــته ی انگلیسی برگرفته از فرهنگ کهن ایرانِ؟!؟!

HUSH TI BI EN

Every thing is Nothing

میدونستید اسم روزهای هفــته ی انگلیسی برگرفته از فرهنگ کهن ایرانِ؟!؟!

میدونستید اسم روزهای هفــته ی انگلیسی برگرفته از فرهنگ کهن ایرانِ؟!؟!

این ها اسامی ِ اصیل و قدیمی روزهای هفــته در ایران باستان هست:
کیوان شید = شنبه

مهرشید = یکشنبه

مه شید = دوشنبه
بهرام شید = سه‌شنبه
تیرشید = چهارشنبه
هرمزشید = پنج‌شنبه
ناهیدشید یا آدینه = جمعه


حالا با بررسی ریشه‌های این واژه ها به این نتیجه میرسیم که:

کیوان شید = شنبه
Saturday = Satur + day
Saturn = کیوان

------------------------------------------------------------------------------
مهرشید = یکشنبه
Sunday = Sun + day
Sun = خور (خورشید) = مهر

------------------------------------------------------------------------------
مه شید = دوشنبه
Monday = Mon + day
Moon = ماه

--------------------------------------------------------------------------------
بهرام شید = سه‌شنبه
Tuesday = Tues + day
* Tues = god of war = Mars = بهرام

---------------------------------------------------------------------------
تیرشید = چهارشنبه
Wednesday = Wednes + day
* Wednes = day of Mercury = Mercury = تیر

--------------------------------------------------------------------------
هرمزشید = پنج‌شنبه
Thursday = Thurs + day
* Thurs = Thor = day of Jupiter = Jupiter = هرمز


ناهیدشید یا آدینه = جمعه
Friday = Fri + day
* Fri = Frig = day of Venues = Venues = ناهید[ پنجشنبه 1 دی 1390 ] [ 10:27 قبل از ظهر ] [ hannaneh - ] [ نظرات() ]